Gestió i Direcció de Celler

Proveïm els cellers de serveis altament especialitzats, ajustats a les seves necessitats.

  • Millora del producte: per mitjà de la revisió i la implementació de nous processos.
  • Adaptació dels processos: feines de controller, manipulació, solucions enològiques, ajustos orientats a la qualitat, millora de l’eficiència, revisió d’instalacions úniques o especials.
  • Adaptació al mercat del producte: establir els canvis adequats per adaptar gradualment les condicions del producte i dels processos; adaptar-se a les demandes canviants del mercat i les seves necessitats, en particular les orientades als costos, a la sostenibilitat i al desenvolupament de nous productes.