Interview Oriol Guevara

Oriol Guevara: “un bon vi és aquell que plau el públic dels meus clients, i que aconsegueix que els consumidors repeteixin”

In Depth: